فرم جذب در اکسیژن

فرم جذب در اکسیژن

توضیحات: جنبه‌های فنی طرح، مدارک و گواهی‌نامه‌ها (شامل عكس محصول، ثبت اختراعات، تاییدیه‌های فنی، گواهی‌نامه‌های معتبر، استاندارد کسب شده و غیره), هرگونه توصیه‌نامه (در صورت وجود) از سوی منابع معتبر همچون اعضاء هیات علمی، مراکز و نهادهای معتبر، کارآفرینان، صاحبان کسب‌و‌کار و دیگر افراد شناخته شده در هر یک از زمینه‌های فنی و علمی, امكان‌ سنجی اجرایی طرح و مطالعات و تحلیل بازار